SİVAS GEMEREK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA YAPILACAK ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA YAPILACAK ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA

EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA YAPILACAK ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNE İLİŞKİN

DUYURU

 

 

 

          Ağustos 2023 itibariyle e-Devlet üzerindeki ücretli öğretmenlik başvuru aktif dönemi güncellenmiş olup bu tarihten önce başvuru yapanların kayıtları silinmiştir. Bu amaçla söz konusu durumdaki kişilerin tekrardan e-Devlet sistemi üzerinden 2023-2024 I.Dönemi için başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

        İlçemiz merkez ve bağlı köy okullarında, öğretmen sayısının yetersiz olması halinde Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere ek ders ücreti karşılığında ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

 

 

1.)Anılan Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirileceklerde;

MEB Personel Genel Müdürlüğünün 05.06.2021 tarihli ve 26043924 sayılı ''Ek Ders Ücreti Karşılığında Yapılacak Görevlendirmeler'' konulu yazıları gereğince;

 

GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK SIRALAMASI

 

 

a) Mezuniyeti, görevlendirileceği alanın öğretmen atamasına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasında yer alanlara,

b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, görevlendirileceği alan dışındaki programlardan mezun olup yan alanı görevlendirileceği alana uygun olanlara,

c) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, görevlendirileceği alan dışındaki programlardan mezun olup mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlere,

ç) Mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlerden başlamak üzere diğer yükseköğretim programı mezunlarına öncelik verilecektir.

 

 

2.) Bir alana birden fazla aynı nitelikleri taşıyanların başvuruları hâlinde sırasıyla;

a.Bir önceki öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen,

b.Kamu Personel Seçme Sınavı puanı yüksek olan,

c.Diploma notu yüksek olan tercih edilecek;

ç. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.

3.) Emekliler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilebilecektir.

4.) Yapılacak görevlendirmelerde, Talim ve Terbiye Kurulunun "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"na ilişkin Kurul Kararında belirtilen öncelik durumları dikkate alınacaktır.

 

Diğer Hususlar

 

1. Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilecekler e-Devlet sistemi üzerinden Ağustos 2023 itibariye başvuranlar arasından belirlenecektir. Öğretim yılı içerisinde çeşitli nedenlerle ihtiyaç oluşmasıhâlinde bu kapsamda görevlendirme yapılabilecektir.

2. İlk aşamada, e-Devlet üzerinden 06.09.2023 tarihine kadar yapılan başvuruların listesi saat 17.00' de alınacak ve bu liste esas alınarak görevlendirmeler yapılacaktır.

3. Bu liste üzerinden ücretli öğretmen ihtiyacının giderilememesi halinde sonraki tarihlerde de başvuru yapanlar arasından  görevlendirmeler yapılabilecektir.

4. Başvurusunda öncelikle ilçemizi birinci tercih ilçesi olarak seçenler arasından başvuru branş tercihi öncelikleri de göz önünde bulundurularak görevlendirmeler yapılacaktır.

5. İhtiyaç olması halinde diğer ilçeleri de tercih edenler arasından görevlendirme yapılabilecektir.

 

 

Genel ve Özel Şartlar

657/Madde 48 - Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A)Genel şartlar:

1.Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5.Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında durumu hakkında olumsuz bir sonucun olmaması

6. Askerlik durumu itibariyle;

a)Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 

 

 

 

 

 

GÖREVLENİDİRME YAPILMASI HALİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

1. Askerlik durum belgesi(Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair)

2. Formasyon belgesi(varsa)

3. Adli sicil kayıt belgesi(E Devlet üzerinden alınacak)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi

 

 

Bahçeli Mahallesi Dr. Bahattin Taner Caddesi No.40 58840 Gemerek/SİVAS - 0346 614 24 54 / 0346 614 16 19

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.