SİVAS GEMEREK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BAŞLATTIĞI "OKUL PANSİYONLARINDA DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ" DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİMİZİN FEDAKARLIKLARI VE DUYARLILIKLARI SAYESİNDE DEVAM ETMEKTEDİR.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BAŞLATTIĞI "OKUL PANSİYONLARINDA DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ" DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİMİZİN FEDAKARLIKLARI VE DUYARLILIKLARI SAYESİNDE DEVAM ETMEKTEDİR.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BAŞLATTIĞI "OKUL PANSİYONLARINDA DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ" DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİMİZİN FEDAKARLIKLARI VE DUYARLILIKLARI SAYESİNDE DEVAM ETMEKTEDİR. İLÇE MİLLİ EĞİTİM OLARAK BU PROJEYE DESTEK VEREN ÖĞRETMENLERİMİZE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ.

18-03-201718-03-201718-03-201718-03-201718-03-201718-03-201718-03-201718-03-201718-03-201718-03-2017

 

PROJE YÜRÜTMEKURULUMUZ

 -   Yükselen DURSUN            - Proje Koordinatörü-Milli Eğitim Müdürü

-   Volkan AKÇA                    -Proje Sorumlusu-Şube Müdürü

-   Kadir DUMLUPINAR          -Öğretmen

-   Safiye KOÇAK                   -Öğretmen

-   Mahmut DURSUN              -Öğretmen

-   Harun DURAK                   -Öğretmen

-   Sümeyra DURSUN             -Öğretmen

-   Tuncay ERBAŞ                  - Öğretmen

-   Bayram KARAKUŞ             - Öğretmen

-   Muhammet ÖZDEN            -Öğretmen

-   Resul BAĞCI                     -Öğretmen

-   A.Celal KARAKÖSE            -Öğretmen

-   Rukiye UZUNDAL              - Öğretmen

-   Mustafa ARSLAN               - Öğretmen

-   Kasım PAMUK                   - Öğretmen

 

PROJE SONRASINDA BEKLENENYARARLAR

 

“Değerler Eğitimi Projesi” ile gerçekleştirilecek olan çalışmalar sonrasında öğrencilerin;

- Kendilerinde yeni değerler oluşturmaları,

-Sahip oldukları değerleri davranış haline getirmeleri,

-Öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması,

-Değerlere karşı duyarlılıkoluşturmaları,

-Toplum tarafından kabul gören değerleri geliştirmeleri,

-Sorumluluk duygularının geliştirmeleri,

-Ahlakî değerleri benimsemeleri,

-“Ahlak temelli disiplin” kavramını benimsemeleri,

-Ahlaki bir topluluk bilinci oluşturmaları beklenmektedir.

PROJENİNGEREKÇESİ:

Değer, herhangi bir grubun veya toplumun varlığını sürdürebilmesi için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlardır.

Değer, bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymettir. Değerlerin toplamı, kültürü oluşturur.

Kültür, toplumların her alandaki kazanımları ve bunların semboller yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılması sonucu oluşan değerler bütünüdür.

Kültür, açık ya da gizli davranış kalıplarından oluşabilir.

Tarihî bir süreç içinde oluştuğundan geleneksel düşünceler ve buna dair değerler kültürün temelini  oluşturur.

Değerler uzun asırlar boyunca oluşur, canlıdır, ona sürekli bir şeyler eklenir ve bir şeyler sürekli ondan kopar.

Ancak bu değişim ve gelişim normal süreç içinde çok yavaştır.

Değer kavramı insana özeldir.

Söz ve davranışların doğru-yanlış, güzel-çirkin, iyi-kötü şeklinde tanımlanmasını sağlayan temel etken değer anlayışıdır.

Değer ölçülerine göre “değerli” bulunan söz, davranış veya somut varlıklardan her biri “değer” olarak kabul edilir.

Bu açıdan güzel-çirkin denildiğinde sanatsal değer ölçüleri, iyi-kötü dediğimizde ahlaki değer ölçüleri, helal-haram denildiğinde de dini değer ölçüleri ön plana çıkar.

Değer üretebilme yetisine sahip tek canlı olarak insan bu yetisini doğuştan getirmeyip yaşayarak ve öğrenerek kazanabilmektedir. Bundan dolayı değerlerin öğrenilmesi, içselleştirilmesivedavranışadönüştürülmesisürecibaşlıbaşınaeğitiminsorunuolmaktadır.

Yapılan araştırmaların da gösterdiği gibi, bireyin gelişim dönemi ve kazandırılması düşünülen işlevsel değerlerin özellikleri birlikte düşünüldüğünde, değerler eğitiminde ilk çocukluk döneminin en önemli dönem olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda okulöncesi eğitim kurumlarının önemi, benimsetilmeye çalışılan hedef değerlerin kazandırılmasında yadsınamaz bir görünüm kazanmaktadır. Kişilik gelişimininönemli bir evresi olan okulöncesi eğitim döneminde değerler eğitimi bu anlamda ön planaçıkmaktadır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalarla, evrensel değerler olarak kabul gören sorumluluk, saygı, sevgi, yardımlaşma ve işbirliği, iyilik ve hoşgörü, barış ve özgüven konularında sınıf ve okul içi etkinliklerle öğrencilerimizde farkındalık oluşturulması düşünülmektedir

1-     PROJENİN ADI: OKUL PANSİYONLARINDA DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

PROJENİN AMACI: Çocuklarımızın kişiliğinin temel taşlarını oluşturan toplumsal  ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, öğrencilerimizi toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, çeşitli programlar aracılığı ile öğrencilerin temel insanî özellikleri kazanmasını sağlamak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere yardımcı olmak Değerler Eğitimi Projesi’nin temel amaçlarıdır.

2-   PROJENİN HEDEFİ: Bu temel amaç çerçevesinde öğrencilerin,

1.Öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması,

2. Değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onların davranışa dönüştürülmesi,

3.Toplum tarafından kabul gören değerlerin uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi,

4. Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi,

5. Akademik bilginin yanında, ahlaki değerlerle donatılmış öğrencilerin yetiştirilmesi,  

6.Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın  ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesi,

7. “Ahlak temelli disiplin” kavramının yerleştirilmesi,

8.Öğrencilerde ahlaki bir topluluk bilincininoluşturulması,

9.Öğrenci-öğretmen-veli-okul bağlılığını arttırarak okul ortamını daha uzlaşmacı ve Şiddetten uzak bir konuma getirilmesi,

10. Değerler eğitimi etkinlikleri  ile öğrencilerinilgive yeteneklerinin güvenle sergilemesine fırsat oluşturulması hedeflenmektedir.

 

3-   PROJENİN HEDEF KİTLESİ: Gemerek İlçemizde bulunan öğrenim gören Pansiyonlarda kalan öğrencilerimiz.

4-   PROJENİN UYGULAMA ALANI : Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gemerek Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonları

5-   PROJENİN SÜRESİ : Mart 2017 – Mayıs 2017

6-   PROJE SAHİBİ : Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

7-   PROJE PAYDAŞLARI:

-Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri

-Öğrenciler

-Okul İdaresi

Bahçeli Mahallesi Dr. Bahattin Taner Caddesi No.40 58840 Gemerek/SİVAS - 0346 614 24 54 / 0346 614 16 19

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.